Som revmatiker gjennom 30 år har jeg de siste årene undret meg over utviklingen og ikke minst den manglende satsingen på å forebygge revmatiske lidelser. Har selv deltatt på bassengtrening ved Lillehammer revmatismesykhus i nær 20 år. Kombinasjonen med fysikalsk behandling og egentrening har gjort at jeg per dags dato ikke er fullt ufør, men kun 50 prosent.

For drøye året siden ble bassenget ved Lillehammer revmatismesykhus tømt for vann, det ble for dyrt å drifte. Et revmatismesykhus uten varmtvannsbasseng høres merkelig ut, for å si det mildt. Litt som lege uten stetoskop. De fleste brukerne av bassenget ble nærmest sjokkert da dette ble stengt. En ser nå at tilbudene til revmatikerne (muskel og skjelettplager) blir stadig dårligere og dårligere. Rehabilitering finnes snart ikke, det er kun for de nyopererte.

Fastlegene blir frustrerte fordi de ikke har noe sted å søke sine pasienter til på rehab. Tilbudene bygges ned, og det skal spares ytterligere. Nedskjæringer og dårligere tilbud betyr flere uføre, ikke færre. Antall revmatikere øker. Mange er i jobb da de får diagnose som psoriasis artritt, bechterew eller leddgikt.

Politikerne er bekymret for utviklingen av økende uføre, særlig unge uføre. Da er ikke løsningen et elendig tilbud for revmatikere, samt de med ymse skjelett og muskelplager. Denne gruppa utgjør nemlig hovedtyngden av dagens listepasienter hos fastlegene.

Dersom politikerne faktisk ønsker en reduksjon av uføre kan man starte med å bygge ut rehabiliteringssentrene, fylle varmt vann i bassengene, samt bevilge mer penger til behandling generelt. En skulle jo tro dette ville bli en vinn-vinn situasjon, færre uføre, flere i jobb. Samfunnsøkonomisk ville et slikt regnestykke også blitt en langt hyggeligere lesning for våre folkevalgte.

Håper en del politiske partier nå kan bidra med midler slik at at bassengtrening i varmt vann på nytt kan oppleves. Det har i alle fall reddet meg fra å bli 100 prosent ufør.

Knipes det ytterligere inn på tilbud og penger til revmatikere så vil uføretallene eksplodere de neste årene. Er et utrykk som brukes om mye, tror det passer her også; «å spare seg til fant».