Innlandet fylkes valgstyre under ledelse av fylkesordføreren har vedtatt at den rådgivende folkeavstemmingen skal kun være digital. Det er et faktum at dette ekskluderer personer som ikke har utstyr eller mangler digitale ferdigheter. Det hjelper lite at fylkesordføreren mener at det ikke er noe problem fordi alle kommuner vil stille personell til rådighet som kan hjelpe folk til å avgi stemme.

Dette vedtaket må karakteriseres som diktatorisk, udemokratisk, uanstendig, forkastelig, arrogant og ikke minst aldersdiskriminerende. Fordi det er et faktum at mangelen på digitale ferdigheter og utstyr er størst blant de eldre i befolkningen. Man skal vokte seg vel for å definere dette som kunnskapsløshet. Mange eldre som er ikke-digitale er svært oppegående og reflekterte mennesker med solid livserfaring, og som skal være tvunget til å søke hjelp for få avgitt sin stemme. Flere vil sannsynligvis føle dette som en umyndiggjøring og som et flaut nederlag som resulterer i at de unnlater å avgi stemme.

Fylkesordføreren uttaler at det vil være uforsvarlig med fysisk stemmegiving på grunn av smittefaren. Det er ingen grunn! Alle har vi stått i kø for testing og vaksinering under velorganiserte former uten smitteproblemer. Det skal også nevnes at på Nord Møre avvikles i disse dager en folkeavstemming om fylkestilhørighet: Trøndelag eller fortsatt Møre og Romsdal. Det er opprettet stemmelokaler og avstemmingen foregår på lik linje som øvrige valg. Det er snakk om kreativitet, herr Fylkesordfører! Til overmål går han ut og forteller oss arrogant at det ikke er sikkert at avstemmingsresultatet vil bli respektert. Hvorfor har vi da avstemming?

Siv Elin Mellum hadde 28. desember en god kronikk i OA hvor hun treffende karakteriserer avstemmingsmåten som «liksom demokrati» og det er akkurat det vi nå opplever. Det har vært mange skarpe reaksjoner hvor demokratiet er blitt etterlyst: 23. desember påpekte lederskribenten (redaktøren?) i OA betenkeligheten ved en slik avstemmingsmetode.

Det har vært kritisert fra landets eldreombud Bente Lund Jacobsen. Det kom sterk kritikk fra Senteret for et aldersvennlig Norge ved Drevland. I tillegg har Pensjonistforbundet ved Jan Davidsen advart mot stemmingsmåten. Både Pensjonistforbundet Hedmark ved Jan Tyriberget og Pensjonistforbundet Oppland ved Per E. Furseth har sendt beklagelser og kritisert valgstyrets vedtak, som i ytterste konsekvens kan bli underkjent.