Gå til sidens hovedinnhold

Uansett hvilke formler og teorier vi mater inn i konsulentenes verktøyer, er det kun snakk om kvalifisert gjetning

oa mener

Det er så greit med tall. Størrelsen er bestemt, forholdene konsekvent og til slutt finnes bare ett riktig svar. En kunne ønske det samme var tilfelle med sykehusutbygging, men slik er det jo ikke. Der er det opptil flere x-faktorer. For det er faktisk ingen som vet hva som skjer i framtida, vi kan bare gjette. Uansett hvilke formler og teorier vi mater inn i konsulentenes verktøyer, er det kun snakk om en kvalifisert gjetning. Det er for eksempel underlig hvordan to velrenommerte konsulentfirmaer kommer ut med så forskjellige vurderinger av samme grunnlag, som COWI og Oslo Economics i spørsmålet om hvilket av sykehusene på Gjøvik og Lillehammer som har best egnethet for å fortsette som akuttsykehus for framtida.

Men på den ikke helt upolitiske politiske kjøttvekta i sykehusprosessen ble Lillehammer vektet tyngst. Gjøvik har valgt å akseptere det, og gå videre mot målet om et hovedsykehus for Innlandet på Moelv.

Fredag sto slaget om dette Mjøssykehuset. Etter halvannet tiår med dragkamp og små skritt framover mot dette vedtaket, ble svaret Moelv. Men Hamar synes ikke å akseptere dette. I alle fall ikke ordføreren, som samme kveld vedtaket er gjort lar seg avbilde i lokalavisa med grunnsteinen til det han tror til slutt blir løsningen: Et nytt, sammenslått Hamar og Elverum sykehus, i tillegg til videreføring av sykehusene på Gjøvik og Lillehammer. Hvilket også nødvendigvis vil innebære en videreføring av det meste av den foreliggende strukturen, med rundt 40 behandlingssteder i fylket.

En struktur som sykehuset selv av faglige hensyn mener er til hinder for bedre pasientbehandling. Den vil altså Hamar-ordføreren fortsatt kjempe for, og det må da nødvendigvis skje gjennom sammenligningsgrunnlaget for fredagens vedtak, det såkalte nullplussalternativet.

Det blir svært spennende å se disse tallene da de legges fram. For ikke å snakke om hvilke vurderinger som gjøres av disse, og den kvalifiserte gjetningen om hva det kan bety for spesialisthelsetjenesten i Innlandet. En trenger imidlertid ikke være spåmann for å se inn i nær framtid at noen vil jobbe aktivt for at fredagens vedtak ikke blir det endelige svaret.


Kommentarer til denne saken