Tyskeren har fått forelegg etter å ha bli stanset for ulovlig kjøring to ganger på to måneder

Tirsdag ble et tysk vogntog stanset på Varpet kontrollstasjon i Lunner. Det viste seg at sjåføren verken hadde førerkort eller diagramskive for kjøre- og hviletid. Nå er saken ferdig behandlet, og sjåføren er ute av arresten.