Tydelig skeptisk til nytt forum: – Min plikt å gjennomføre etter beste evne

– Jeg skal forberede, gjennomføre og følge opp. Hva annet er det dere vil jeg skal gjøre mindre av? spurte kulturskolerektor Sigrunn Granseth.