Opp gjennom det siste tiåret har vår avis og andre medier omtalt tvilsomme innsamlingsaksjoner. For et drøyt tiår siden var det minimalt med kontroll av innsamlingsaksjoner som skulle samle penger til et eller annet veldedig formål. Mange av aksjonene var selvfølgelig seriøse og ofte knyttet til kjente organisasjoner. Men så dukket det opp flere og flere organisasjoner, med navn, som publikum forbandt med aktuelle nødhjelpssituasjoner verden over, og dermed trodde man også dette var seriøse aksjoner. Men etter hvert som media gikk disse innsamlingsorganisasjonene etter i sømmene viste det seg at det meste av de innsamlede midlene slett ikke gikk til nødstilte, men havnet i lommene til dem som sto bak organisasjonene.

Ofte laget bakmennene flere aksjoner, men hvor altså pengene havnet på samme sted. Vår avis omtalte en rekke tvilsomme virksomheter knyttet til innsamling av penger fra frivillige. I dag er de fleste av disse avviklet, men en persons virksomheter er fortsatt på OBS-l1sta til Innsamlingskontrollen, en ideell stiftelse som vurderer seriøsiteten til innsamlingsvirksomheter. Dem som ikke klarer å oppfylle kontrollens krav havner på ei OBS-liste over virksomheter det ikke bør sendes penger til.

Ved flere anledninger har vår avis som andre medier stilt spørsmål om hvorvidt det ikke burde være i det offentliges interesse å påse at innsamlede penger vitterlig går til dem som trenger dem. For oss synes for enkelt å kun etablere en virksomhet som ser ut som en veldedig organisasjon som samler penger til trengende, men som vitterlig kun er forsøk på å berike seg selv og sin organisasjon. Ved nærmere undersøkelser viser det seg at det ofte er eldre mennesker som blir utsatt for denne type svindel. De tror vel ikke at noen har hjerte til å svindle dem på denne måten. Vi er dessverre heller ikke imponert over politiets håndtering av slike forhold.