Gå til sidens hovedinnhold

Tverrforbindelser

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den korte fergeforbindelsen Gjøvik-Mengshol ble utkonkurrert av lang vegforbindelse, da Mjøsbrua ble åpnet for trafikk. Nå ønsker noen lokalpolitikere at det skal opprettes vel to mil lang fergeforbindelse Gjøvik-Hamar, som med elektrisk ferge blir et klimavennlig alternativ.

I innlegg datert 17. januar antyder Mona Stormoen (Ap) at reisetidene Gjøvik-Hamar og Gjøvik-Elverum kan bli henholdsvis 15 og 40 minutter, med slik ferge. Hun forutsetter da at ferge – med tung batteripakke i stedet for dieseltank – kan få 80-90 km/time som maxfart. Det er ikke realistisk.

I stor del av forrige århundre var det aktuelt å forlenge Gjøvikbanen, og kople den sammen med Dovrebanen 3-4 km nord for Lillehammer stasjon. Dette prosjektet ble «prioritert» etter et antall andre jernbaneprosjekter, som ble vurderte som viktigere. Det ble til slutt «skrotet», og erstattet med vedtak om ny og moderne veg Gjøvik-Lillehammer.

Denne vegen ble så bra at lang del av den kunne bli ny del av hovedvegen nordover på Østlandet, med bygging av bru over Mjøsa like sør for Moelv på østsiden. Bru over Mjøsa var da et så storslått prosjekt, at det neppe var noen som forsto at den kunne og burde bygges med jernbanespor inne i bærekonstruksjon under kjørebanen for biler, for forlengelse av Gjøvikbanen over Mjøsa til Moelv stasjon.

Nå planlegges det ny og mye bredere bru over Mjøsa, bare for ny E6, og med to alternative landfester på vestsiden: Enten ved Fjordheim eller på Skulhusodden. Da mangler det et tredje alternativ: Ut fra Skulhusodden og med jernbanespor.

Med nedleggingen av Valdresbanen ble det mindre trafikk på Gjøvikbanen – særlig nord for Jaren stasjon, så den ble lite lønnsom. Dette var vel årsak til at det ble satt i gang stor utredning av muligheter for forbedringer av Gjøvikbanen, med forlengelse av den til Moelv på egen bru over Mjøsa, som storslått og altfor dyrt tiltak.

Undertegnede mener altså at kombinert veg- og jernbanebru over Mjøsa var/er en historisk mulighet, som ble oversett da den eksisterende brua ble planlagt og bygd, og som vil skusles bort hvis også ny bru blir bygd uten jernbanespor.

Kommentarer til denne saken