Ifølge Wikipedia er eventyr «fantasifulle fortellinger om mennesker, dyr og overnaturlige vesener. Fortellingene inneholder gjerne faste stilmessige trekk som det var en gang, fantastiske elementer og handler ofte om overnaturlige og overmodige heltedåder.»

Dette kan overføres til institusjonen TV-aksjonen. Den formidler fantastiske og gripende fortellinger om mennesker som både har behov for hjelp og som hjelper. Mer enn 7.000 frivillige i hele Norge bidrar i planlegging og gjennomføring slik at 100.000 bøssebærere kan banke på alle dører i landet den 20. oktober. I tillegg bidrar andre organisasjoner, det offentlige Norge, næringslivet og skoler. Det er utrolig hva de får til og hvilket engasjement det skaper. Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å delta.

TV-aksjonen har blitt arrangert siden 1974 og har samlet inn mer enn ni milliarder til internasjonale og nasjonale formål. Dette har bidratt til at mange millioner mennesker har fått et bedre liv. Den er også verdens største innsamling målt i innsamlede midler pr. innbygger. TV-aksjonen er i tillegg en av Norges viktigste kunnskap og holdningskampanjer, den formidler kunnskap om humanitære organisasjoner og utfordringer så vel nasjonalt som internasjonalt. I sannhet et eventyr!

La oss alle bidra til at den lever lenge.

CARE er årets mottaker av TV-aksjonsmidlene. CARE startet som et samarbeid mellom amerikanske organisasjoner som ønsket å hjelpe Europa etter 2. verdenskrig. Mange familier i Norge fikk CARE-pakker med nødvendige varer etter krigen. Norge mottok 300.000 pakker med mat, klær, bøker og leker. Dette var en del av det som er bedre kjent som Marshall hjelpen.

Nå er det vår tur til å hjelpe! Med årets TV-aksjon skal CARE bidra til at kvinner får økonomisk frihet, rett til å bestemme over sin egen kropp og mulighet til å få sin stemme hørt. Med TV-aksjonsmidlene skal vi nå 400 000 kvinner direkte i Mali, Niger, DR Kongo, Burundi, Rwanda, Palestina, Jordan, Afghanistan og Myanmar. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til et bedre liv, til å skape sin egen arbeidsplass, sin egen inntekt, og mulighet til engasjement og deltakelse i politikk og i lokalsamfunnet. Dette skaper ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner mennesker.

«Lover, regler og andre barrierer som holder kvinner tilbake er en enorm bremsekloss på veien mot bærekraftige og utviklede samfunn. I Norge snakker mange samfunnstopper om at kvinners inntreden i arbeidslivet har vært minst like viktig for landets velstand som oljen», skriver Dagsavisen.

Likestilling er derfor ikke bare riktig – det er også smart.

Gå inn på www.blimed.no og meld deg som bøssebærer for året TV-aksjon.