Gå til sidens hovedinnhold

TV-aksjonen – en verdistolpe i det norske velferdssamfunnet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En i verdenssammenheng unik dugnad og verdens største innsamlingmålt i innsamlede midler per innbygger. Av Innlandets 46 kommuner har nå 35 kommunekomiteer på plass, mens sju kommuner har vedtatt boikott og fire ønsker en annen organisering.

Selve ordet dugnad stamme rfra norrønt dugnaðr «hjelp, god gjerning, kraft», beslektet med norsk duge. Dugnadsbegrepet er påstått å være utpreget norsk. Våren 2004 ble ordet «dugnad» kåret til Norges nasjonalord. (kilde. Wikipedia)

I TV-aksjonsdugnaden stiller cirka 7000 frivillige fra landets kommuner opp på dugnad for å organisere arbeidet slik at 100.000 bøssebærere kan besøke alle Norges husstander. Den første innsamling i NRKs regi ble gjennomført rett etter 2. verdenskrig. TV-aksjonen slik vi kjenner den i dag ble første gang etablert i 1974. Mer enn 9 milliarder kroner har blitt samlet inn og bidratt til å redde utallige liv, samt å gjøre hverdagen bedre for millioner av mennesker.

Bøssebærerne er TV-aksjonens virkelige helter. På sin tur en søndag i oktober bærer de med seg to viktige elementer for velferdssamfunnet.

Den mest åpenbare er pengeinnsamlingen til et nasjonalt eller internasjonalt formål. Vår egen historie har vist oss at frivillige sektor er sentrale drivere i utvikling av velferdssamfunnet. Som eksempler kan nevnes barnehager hvor Norsk Husmorforbund var en av driverne. Jordmortjenesten som ble etablert av Norske Kvinners Sanitetsforening. Redningstjenesten hvor Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Redningsselskapet og andre fortsatt er sentrale aktører. Eller idretten som skaper aktiviteter for barn og voksne, pasientrettighetsorganisasjoner og mange, mange andre. Listen er uendelig, se godkjente på siden https://www.innsamlingskontrollen.no/. Pengeinnsamlinger gir norske ikke-statlige frivillige organisasjoner muligheten til å bidra til å bygge et bedre samfunn både nasjonalt og internasjonalt. Disse er viktige bidragsytere til å redde og bedre enkeltmenneskers liv.

Det mindre åpenbare, men minst like viktige elementet, er TV-aksjonen som kunnskapsformidler. Dette gjennom NRKs egne programmer, flotte historier i andre nasjonale, regionale og lokale media, i dag også gjennom sosiale medier. Men sist men ikke minst gjennom undervisningsmateriellet som stilles gratis til rådighet for barne- og ungdomsskolen. Siden 2012 har dette vært utviklet av Salaby-redaksjonen hos Gyldendal Forlag. Et materiell tilpasset de forskjellige årstrinnene i skolen, læreplan og læringsmål. Et undervisningsmateriell som får meget gode tilbakemeldinger fra norske lærere. Vi er sikre på at vi får et bedre samfunn i Norge gjennom å løfte blikket og lære om nasjonale og globale utfordringer. Det er kanskje ikke tilfeldig av 5 av verdens 50 største humanitære organisasjoner er norske. Ganske utrolig fra et lite land med vel 5 millioner innbyggere. Kanskje Gro Harlem Brundtland har litt rett når hun i sin nyttårstale i 1992 sa – «det er typisk norsk å være god».

Generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen sa i forbindelse med fjorårets TV-aksjon: «TV-aksjonen er viktig for meg fordi det er en nasjonal dugnad som involverer folk fra alle samfunnslag, næringslivet og det offentlige. Aksjonen er en merkedag for frivilligheten, inspirerer til giverglede og er et samlende symbol på hvor viktige de frivillige organisasjonene er både her hjemme og ute i verden.»

Tusen takk til givere, bøssebærere, kommunekomiteer, ordførere, fylkesaksjonskomiteer, fylkesordførere, fylkesmenn, kirken, kongehuset, regjeringen, NRK og mange andre som gjør den norske TV-aksjonen mulig!

La oss alle verne om og opprettholde den norske TV-aksjonen. Den er et årlig bidrag til å gjøre oss alle til bedre mennesker. Boikott skader ikke bare årets aksjon, men også de kommende aksjonene.

Kommentarer til denne saken