Turisme og miljø

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.På kommunestyremøtet i Vestre Slidre 20. juni ble jeg alene om å stemme mot et fortettingsplan i et hyttefelt der det var åpnet for bebyggelse på opp til 300 m² pr. tomt. Jeg mener at tida har løpt fra denne måten å forvalte fjellområdene på, og har inntrykk av at det er økende forståelse for at vi i framtida må legge sterkere begrensning på bygging i fjellet. Ved neste avstemning har jeg god tro på flertall for en mer skånsom utbygging!

En rekke turiststeder klager nå over for sterkt press på naturressurser og areal. Også i Valdres opplever vi økende press på fjellet. Flere vil ha hytte, og moten med ruvende hyttepalasser, store inngrep i terrenget ved utforming av tomtene og bygging av veier fra til hver hytte har mange steder endret karakteren på landskapet fullstendig.

Vi må regne med at presset på fjellet vil øke. Snøgrensen stiger raskt i Alpene, og gjør norske fjell til et aktuelt reisemål for europeere, og langveisturismen, fra f.eks. Asia er i sterk vekst. Turisme er ikke nødvendigvis noen grønn næring lenger. Turistenes tunge økologisk fotavtrykk ødelegger de naturverdiene de søker – og som gjør livet godt for oss fastboende.

Valdres-kommunene er nødt til å være i forkant av en slik utvikling, og legge til rette for det vi kan kalle lett-turisme, en turisme med minst mulig negativt fotavtrykk, lokalt og globalt. Dette vil innebære:

Minst mulig fotavtrykk fra reisen, som altså mest mulig bør foregå kollektivt – i vårt tilfelle med buss. Flere bussavganger til og fra Oslo og bestillingsbusser lokalt må prioriteres.

Infrastrukturen må innebære færre inngrep. Ikke alle hytter må ha vei til døra, og når veier bygges, må det gjøres diskré, med minst mulig graving og skjæringer.

Ressursbruken må minimeres. Solceller må prioriteres framfor tilkopling til strømnettet, og komposteringsløsninger framfor tunge kloakkløsninger der hyttene ligger langt fra eksisterende ledningsnett.

Arealbruken må minimeres. Heller tette hyttegrender enn utflytende felt. Heller mini- og mikrohytter enn hyttepalasser. Sunn fordelings- og ressurstankegang tilsier at maksimalstørrelsen for hytter kan legges under 100 m².

Vi må ta vare på de umistelige ressursene vi har i utmarka i form av beite, biologisk mangfold, frilufts- og estetisk kvaliteter. Dette krever en ny og ambisiøs hyttepolitikk i Valdres.

Ole-Jacob Christensen,

førstekandidat for Miljøpartiet dei Grøne i Vestre Slidre

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken