(Hadeland)

Jevnlig renhold i vegtunneler er viktig for trafikksikkerheten. Lufta i en vegtunnel inneholder støv, skitt og partikler som kan føre til nedsatt sikt for bilistene. Støv og kjemiske stoffer kan også tære på teknisk utstyr og installasjoner som er viktig for at Vegvesenet skal kunne overvåke og styre tunnelene på en sikker måte. Derfor må alle tunneler vaskes regelmessig.

Statens vegvesen har planlagte inspeksjoner av tunnelene for å finne ut om det er behov for vedlikeholdstiltak.

– Når en tunnel må stenges på grunn av vask eller annet vedlikehold, forsøker vi å utføre flere arbeidsoperasjoner samtidig. Dette gjør vi for å begrense antall stengninger totalt, sier byggeleder Trond Røstadstuen i Statens vegvesen i en pressemelding.

De tre tunnelene er stengt fra klokka 21 om kvelden til klokka 05.00 neste morgen i tre netter fra og med mandag kveld i høstferieuka. For kjøretøy inntil 3,8 meters høyde som skal gjennom Gruatunnelen og Røstetunnelen blir det omkjøring på fylkesveg 16 om Grua. For kjøretøy over 3,8 meter blir det kolonnekjøring gjennom disse to tunnelene.

For trafikk til og fra Gardermoen på E16 blir det skiltet omkjøring via fylkesveg 23 og fylkesveg 528 om Skjerva og Vålaugmoen mens Lunnertunnelen er stengt.