Gå til sidens hovedinnhold

Tungbilsjåførene svertes på feil grunnlag

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Norske vogntogsjåfører er involvert i flest dødsulykker!» Slik presenterte mediene tall fra Samferdselsdepartementet denne uka på bakgrunn av en rapport fra Statens Vegvesen ulykkesanalysegruppe (UAG). Det hørtes ut som om norske yrkessjåfører er livsfarlige på norske veger, langt verre enn utlendingene og involvert i en serie dødsulykker.

Sannheten er heldigvis ikke slik. Og det bekreftes i konklusjonen i den samme undersøkelsen: «Formålet med denne analysen er å gi et noe mer nyansert bilde av ulykkessituasjonen. Vi har sett en nedgang i antall trafikkulykker med tunge kjøretøy involvert de siste årene.».

Derfor reagerer Norges Lastebileier-Forbund sterkt på måten tallene fra samferdselsdepartementet ble lagt fram på. Fakta er at UAG laget en sammenstilling av alle ulykkene med tunge kjøretøy fra 2014 til 2018. Tunge kjøretøy har vært involvert i 140 dødsulykker i denne perioden. I tre av fire av disse ulykkene er det andre kjøretøy, eller andre trafikanter, som har forårsaket ulykken.

Eller med andre ord: I 37 av 140 ulykker hadde tungbilsjåføren skylda. Det er i gjennomsnitt seks dødsulykker årlig. Et svært lavt tall når en tenker på hvor mange millioner kilometer yrkessjåførene kjører på vegene våre. Samtidig vet vi at enhver ulykke er en for mye. At kollisjonene er enorme belastninger for familiene som rammes. Og ikke minst at vi alle må kjøre forsiktig og ha nullvisjonen som et klart mål!

Statistikk kan snus og vendes på - og presenteres ofte «snudd på hodet». Her er tre tall som gir et mye riktigere bilde i denne saken:
1. Selvdrap tas ut av statistikken. Disse kollisjonene oppleves utvilsomt som en ulykke for yrkessjåføren. I følge SVVs ulykkesgruppe er det rundt 15 selvvalgte drap etter kollisjoner med tungbiler årlig. Kilde: https://www.fhi.no…/rap…/2018/psykisk_helse_i_norge2018.pdf (side 119, 5.3.2)
2. I tre av fire ulykker er det «andre kjøretøy» som har forårsaket ulykker. Hvis vi her tar med selvdrapene som vil gi et riktigere bilde, så blir fakta: Andre kjøretøy er den utløsende faktor i 83 prosent av dødsulykkene med tunge kjøretøy!
3. Her gjelder det ulykker over hele landet. På de store gjennomfartsvegene er cirka 1/3 utenlandske kjøretøy. Når man tar med lokaltrafikken for tunge kjøretøy, er 70-80 prosent av sjåførene er norske. Da er det kanskje ikke så rart at utlendingene sitter bak rattet i 27 prosent av ulykkene der tungbilen er den utløsende faktoren. Slik meldingen er presentert, får man inntrykk av at norske sjåfører er mye farligere enn utenlandske. Går man inn i tallene, ser man at det ikke er grunn til å spre slike opplysninger.

Hvis rapporten hadde vært behandlet på en fair måte, hadde vinklingen vært at personbiler og mindre kjøretøy er skyld i 8 av 10 dødsulykker der tunge kjøretøy er innblandet.
Undersøkelsen, slik den er presentert, gir dessverre veldig mange tungbilsjåfører en voldsom ekstrabelastning. Vi vet at mange sliter i flere år etter ulykker med for eksempel:
- Det er tøft å kjøre forbi ulykkesstedet.
- Psykiske reaksjoner når en bil ligger på gulstripa i motgående kjørefelt.
- Søvnproblemer.
- Skyldfølelse selv om de ikke har skyld.
Tungbilsjåførene burde sluppet ekstrabelastningen de har fått de siste dagene!

Kommentarer til denne saken