Gå til sidens hovedinnhold

Trygt, nært og kompetent

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter å ha lest debattinnlegg i Innlandets aviser om politiet den siste tiden, så kan man få inntrykk av at politiet svikter, det tar for lang tid, det er for lite synlig og innbyggerne føler seg ikke trygge.

Dette er ikke bare en overforenkling av virkeligheten, det er i stor grad feil. Årlig legger politiet frem en innbyggerundersøkelse. I denne spør politiet innbyggere i alle politidistrikt om hvordan deres opplevelse av politiet er på en rekke områder. Denne gir oss de faktiske svarene på hva innbyggerne mener, ikke bare noen tilfeldige stemmers synsing om temaet.

Nylig ble innbyggerundersøkelsen for 2020 lagt frem. Der finner man at innbyggerne i Innlandet sin opplevelse av trygghet er veldig stor. I 2020 svarer hele 94 prosent at de føler seg meget eller ganske trygge, i 2019 var tallet 93. Og andelen som har svart at de føler seg meget trygge har økt fra 62 til 67 prosent dette året.

Men det er også slik at folk i Innlandet er av de som er mest misfornøyd med politiets responstid ved akutte situasjoner. 17 prosent svarer at de er helt eller delvis uenige i at politiet kommer raskt ved behov for akutt hjelp, men 53 prosent er enige i at de får rask bistand, resten vet ikke eller har ikke svart.

Samtidig er innbyggerne i Innlandet av de som synes det er lettest å komme i kontakt med politiet og av de som opplever at politiet er mest synlige i hverdagen. Et annet funn i undersøkelsen som er gledelig å registrere, er at jo yngre innbyggere jo bedre skår får politiet på tilstedeværelse og tilgjengelighet. Dette er ikke først og fremst gledelig fordi det har vært en av politireformens målsettinger, det er gledelig fordi et godt forebyggende arbeid fra politiets side i samarbeid med annet ungdomsarbeid bidrar til at færre får en kriminell løpebane, eller på andre måter får ødelagt mulighetene sine som følge av uønsket atferd.

Innbyggerundersøkelsen spør også befolkningen om hva slags kriminalitet man er mest bekymret for. På denne listen kommer kriminalitet som i stor grad utføres på nettet høyt oppe. Svindel eller bedrageri på internett og identitetstyveri topper denne listen. Dette er kriminalitet hvor responstid med bil ikke betyr noen verdens ting, responstiden her handler om nok og riktig kompetanse og tilstrekkelig med teknologi til etterforskning. Dette er et område som har blitt vesentlig styrket de siste årene, og hvor samarbeidet med andre tunge kompetansemiljøer i Innlandet spiller en vesentlig rolle. IT-sikkerhetsmiljøet ved NTNTU Gjøvik og cybersikkerhetsforskningen som foregår her samt Cyberforsvaret på Jørstadmoen er eksempler på slike miljøer. Dette arbeidet i samarbeid med politiet bidrar til å øke tryggheten og politiets evne til kompetent tilstedeværelse på nett i jakten på disse kriminelle miljøene.

Når vi ser utviklingen i antall meldinger til politiet om seksuelle overgrep på internett, overgrep hvor ofrene også blir stadig yngre er jeg spesielt glad innsatsen for å komme denne kriminaliteten til livs styrkes. Kombinert med det økte forebyggende arbeidet fra politiets side mener jeg vi i langt større grad kan gi honnør til den omleggingen av politiet som har bidratt til dette.

Så er det fremdeles slik at vi ikke er i mål. Det er mye ugjort og mye av dette utviklingsarbeidet må foregå kontinuerlig. Utvikling blir vi ikke ferdige med – den dagen vi sier at politiet har funnet sin endelige organisering, sin endelige arbeidsmetodikk, sitt endelige oppdrag – ja da overlater vi utviklingsarbeidet til den kriminelle banedelen på dette samfunnsområdet.

Husk dette neste gang du tenker det er få politifolk som patruljerer i gata di; politiet er på patrulje – de patruljerer på internett der «Kalle» på 63 utgir seg for å være Kenneth på 14 og overtaler dattera di, niesa di, eller barnebarnet ditt til å sende nakenbilder til seg.

Kommentarer til denne saken