Trygdesvindler fikk lavere straff etter brudd på menneskerettighetene