Trygder og pensjoner spiser 35,6 prosent av AS Norges inntekter allerede nå, før eldrebølgen skyller inn over landet

Av