Tror på bedre tider for legedekningen i Gjøvik: Fem legestillinger lyses ut

Kommunen inngår økonomiske avtaler med flere legesentre i Gjøvik. Stillingene etter fastlegene Lene Dæhlen, Bodil Hagen Sægrov, Tore Hansen, Kim Sandlie og Ingeborg Vrein blir lyst ut med det første.