Langt ut i års- og landsmøtesesongen peker flere på den samme. Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedums valgløfter om at Elverum skal bestå som akuttsykehus oppgis å være hinderet som utsetter regjeringens velsignelse av Helse Sør-Østs vedtak om Mjøssykehus-modellen.

Det er lett å forstå at det er vanskelig for Sp-lederen å gå tilbake på løftene han sendte ut i brevs form til naboene hjemme i gamle Hedmark. Men det vil være vanskelig å forstå hvis Arbeiderpartiet og resten av Senterpartiet lar litt mye Møllers tran hjemme på Stange i valgkampen bli avgjørende i en to tiår gammel, møysommelig framarbeidet sak for hele Innlandet.

Fordi Vedum har åpenbart ikke dekning for et slikt ståsted i hele sin egen organisasjon. I fall han skulle være i tvil, har ordførere fra Oppland nå i ei tid forsøkt å få møte partilederen for personlig å framføre sitt syn og argumenter. Dette har, slik noen ser det, vist seg påfallende vanskelig å få i stand. Når Sp-ledere i gamle Oppland sitter med en opplevelse av å ikke nå fram til sin egen partileder gjennom organisasjonens vanlige tjenesteveier, har det skapt frustrasjon og irritasjon.

Derfor benyttet Østre Totens ordfører og regionrådleder for Gjøvikregionen, Bror Helgestad, muligheten til å sende partilederen budskapet gjennom ordførermøtet med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 16. mars. «Om du får trøbbel med «noen» i regjeringen, kan du hilse fra 20 av oss Sp-ordførerne i Mjøsregionen som sier «gi oss Mjøssykehuset nå!» sa Helgestad med klar adresse til Vedum i dette møtet.

Under Sps landsmøte samme helg, forsøkte Helgestad igjen å få en sykehussamtale med partilederen, uten å bli beroliget. Da raslet ordføreren med sablene, og konstaterte at det vil bli bråk fra Oppland-sida dersom Sp sentralt overkjører lokal-, regional- og sykehusdemokratiet i saken ved å legge ned veto mot Mjøssykehus-modellen.

Så frustrert er Helgestad over egen partiledelse i sykehussaken, at ordføreren nå egentlig hadde bestemt seg for å melde seg ut av Sp før fristen for innsending av høstens valglister går ut 1. april.

Men da fikk plutselig lokale og sentrale Sp-topper møte Vedum og legge fram sin sak. Signalene fra onsdagens møte og torsdagens oppfølgende samtale med Vedum var slik at Helgestad nå vil avvente litt til før avgjørelsen om han fortsatt er komfortabel med å representere Sps politikk.

Et forslag til endelig vedtak om modellvalget for sykehusstrukturen skal nå være på gang i departementene. Det betyr at statsråden ikke har sett det nødvendig å bruke lang tid på svarene fra tilleggsoppdraget til utredningen. Det betyr også at Sykehuset Innlandet endelig snart kan få svaret som avgjør hvilken vei de skal ta for å komme seg ut av dagens økonomiske uføre, over i et mer bærekraftig spor.

En vei Ap-toppene tidligere helt tydelig har gitt uttrykk for at de mener går mot et nytt hovedsykehus for hele Innlandet. En vei som Sp sentralt tilsynelatende så langt har blokkert. Men om de virkelig ikke har gjort det før, må regjeringen faktisk finne tid til å sette seg ned og få avgjort dette spørsmålet nå. Om saken treneres så lenge at muligheten til å komme med på statsbudsjettet neste år ryker, vil det ta seg svært dårlig ut for en regjering som allerede sliter med å framstå handlekraftig.