Så har de gjort det. De rødgrønne gjorde alvor av å fjerne ordningen med fritt behandlingsvalg, ordningen som betyr at pasienter selv kan velge blant offentlige og godkjente private behandlinger – mens regningen tas av det offentlige. Det er et stort tilbakeskritt som rammer de mest sårbare hardt.

Nesten 60.000 pasienter har benyttet seg av ordningen siden den ble innført i 2015, noe som har gitt flere pasienter den behandlingen som passer dem. Noen pasienter forteller til og med at fritt behandlingsvalg har reddet liv. I vår region har ordningen med fritt behandlingsvalg både gitt pasienter livskvalitet og håpet tilbake samtidig som arbeidsplasser er skapt.

Nå har Støre-regjeringen gjort det klart at de vil avvikle ordningen med fritt behandlingsvalg fra 2023. Med det vil Ap og Sp frata pasientene sin rett til å velge behandling uavhengig av lommebok, og frata flinke fagfolk i det private muligheten til å tilby behandling som pasientene etterspør. Å fjerne fritt behandlingsvalg er en historisk svekkelse av pasienters rettigheter i Norge. De med god råd vil fremdeles kunne kjøpe privat behandling, betalt fra egen lomme mens vanlige folk som ikke har god råd, må stå i en offentlig helsekø og vente på behandling. Det er en veldig dårlig løsning både for den enkelte og for samfunnet.

Vi har mange tradisjonsrike institusjoner med høy kompetanse i gamle Oppland. Mange av disse har rammeavtaler med Helse Sør-Øst, blant annet Blå Kors Eina, Røysumtunet, Fekjær, Valdresklinikken og Tyrilistiftelsen. Vi har også mange andre private og ideelle som tilbyr helsetjenester som staten betaler for oss som pasienter, alt fra røntgen og laboratorietjenester til behandling og rehabilitering. Disse viktige institusjonene rammes nå av regjeringens politikk.

Valgfrihet og respekt for enkeltmennesket står helt sentralt i Høyres politikk. Derfor er det viktig for oss at hver enkelt pasient selv skal kunne påvirke egen behandling og ta egne valg. Vi er opptatt av å videreutvikle vellykkede institusjoner som bidrar til mangfold i tilbudet og som bidrar til at offentlige institusjoner har noe å strekke seg etter. Summen av dette er god bruk av dine og mine skattekroner, det er god helsepolitikk og det er god distriktspolitikk.

Vi i Høyre vil utvide ordningen med fritt behandlingsvalg, slik at vi tar i bruk den ledige kapasiteten, får ned ventetidene, og gir deg som pasient mer makt og mer valgfrihet over din egen hverdag. Å styrke pasientenes stilling og kontroll i egen hverdag er kjernen i Høyres mål om å skape pasientenes helsetjeneste.