Mer enn 16.000 ansatte i offentlig sektor forbereder seg nå på å bli tatt ut i streik. Meklingsfristen i både kommuneoppgjøret og statsoppgjøret går ut natt til tirsdag. Lokalt er 382 ansatte i fylkeskommunen varslet uttatt, i tillegg til 123 kommunalt ansatte i Gjøvik, 22 i Østre Toten og 16 i Nord-Aurdal. Det er ikke kjent hvem de er og hva de gjør. Men det er åpenbart at brukere av berørte kommunale og fylkeskommunale tjenester blir rammet ved en eventuell streik.

Det er da også en del av hensikten med streik; å vise at arbeidsgiver – og systemet – er avhengig av alle funksjoner for å fungere. Og de som utfører disse funksjonene, må ha både lønn og arbeidstid som gjør at de vil og kan fortsette med det.

– Vårt mål er at alle skal ha en lønn å leve av, og en arbeidstid å leve med, sier Fagforbundet. Altså mener de at situasjonen ikke er slik i dag. Og det er de som tjener minst, som rammes hardest når en større andel av lønna må gå til å kjøpe strøm, mat og drivstoff. Derfor er det ekstra viktig i årets hovedoppgjør å stå på prinsippet om at de som tjener minst, skal løftes mest i kroner og øre. LO-forbundene har lagt rammen på 3,7 prosent fra frontfagene som en rød strek også for sine krav. KS skal på sin side passe på at lønnsøkningen er til å bære for allerede hardt prøvet kommunal økonomi.

Forhandlingene med KS havarerte før 1. mai, og meklingen startet opp igjen i helga. Det er vanskelig å se for seg at alle meklingene ender i streik, men fjoråret viste at streikeviljen generelt er stor. Nær 24.000 ansatte streiket i til sammen 116.250 arbeidsdager i 2021, ifølge SSB. Sammenlignet med tidligere mellomoppgjør er dette svært høyt, også om en ser bort fra de tre konfliktene som relaterte seg til utsatt lønnsoppgjør fra året før.

I fjor ble lønnsveksten for kommuneansatte spist opp av den generelle prisstigningen. Dette etter to år med mindre i potten i kommunal sektor. Det er ikke vanskelig å forstå årets krav. Dersom kommunal sektor skal kunne hevde seg i den stadig kvassere konkurransen om rett kompetanse, kan ikke lønnsgapet fortsette å øke i slikt tempo.