Hørselshjelperen kan hjelpe til med enkle ting. Ta med høreapparatet og eventuelt tilhørende, hørsel-teknisk utstyr når du kommer, og sammen skal vi forsøke å finne en løsning på utfordringen du eventuelt har.