Gå til sidens hovedinnhold

Trenger barnevernspedagoger og sosionomer i Innlandet autorisasjon?

Autorisasjon av barnevernspedagoger og sosionomer sikrer at de ansatte er kvalifisert. Det fins ikke i dag. Det vil vi gjøre noe med.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den norske velferdsstatens styrke er at den er bygget av og på dyktige ansatte. Det handler om rett kompetanse på rett plass, men dette kommer ikke av seg selv. I Innlandet tar vi for gitt at ansatte er egnet for jobben de gjør. I flere yrker har vi innført egne autorisasjonsordninger slik at ansatte som er grovt uegnet, utnytter egen posisjon eller begår alvorlige overtramp får yrkesforbud, altså at de nektes å jobbe i yrket.

29 ulike helseyrker er omfattet av en slik autorisasjonsordning. Dette gjelder ikke barnevernspedagoger og sosionomer. Hvordan kan vi sikre rett kompetanse på rett plass, om vi ikke kan sikre at de ansatte er egnet for jobben?

FO Innlandet er fagforeningen for sosialarbeidere og er største forbund for både barnevernspedagoger og sosionomer. Våre medlemmer er brennende engasjert i faget og står opp hver dag for tryggheten til mennesker som trenger hjelp. Vi ønsker en autorisasjonsordning fordi det gir pasienter, brukere og sårbare mennesker en sikkerhet i at de ansatte som hjelper dem er egnet.

I alle yrker vil det alltid være noen som ikke burde gjøre jobben de er satt til. Dette blir spesielt sårbart når det for eksempel dreier seg om barn og ungdom i barnevernet, arbeidsledige som trenger penger til livsopphold eller personer med utviklingshemming.

Når man jobber med sårbare mennesker, er det spesielt viktig at de ansatte er egnet for oppgavene. Det burde vært en selvfølge at disse skal møtes av kvalifiserte ansatte, men i Norge mangler autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer.

Sverige, Finland og Island har alle ulike former for autorisasjonsordninger. Selv om mange ser verdien, blir forslag om autorisasjon stemt ned av politikerne på Stortinget.

Det er på tide å styrke sikkerheten til klienter, brukere og pasienter ved å stille strengere krav til sikkerhet, skikkethet og kompetanse hos de ansatte som hjelper dem.

Vi vet at vi vil trenge flere sosialarbeidere i Innlandet i fremtiden. Barnevernspedagoger og sosionomer er en viktig del av velferdsstaten. Autorisasjon er en viktig annerkjennelse av utdanningene, fordi yrkestitlene kun vil være tilgjengelig for dem som er skikket til å bære dem.

Det siste året har titallstusen barnevernspedagoger og sosionomer blitt klassifisert som samfunnskritisk personell etter påtrykk fra FO. Når samfunnet anerkjenner den viktige jobben de gjør er det rart at vi ikke stiller krav til at de som gjør jobben er skikket.

Vi stiller helt andre krav til leger, fysioterapeuter og sykepleiere.

I år har vi sjansen til å både sikre pasient- og brukersikkerheten, samtidig som vi anerkjenner den viktige jobben sosialarbeidere gjør. Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv. Husk det når du avgir stemmen din før 13. september.

Kommentarer til denne saken