Tre ti­mer med «El Clásico» på oa.no

TØFFE TAK: OATV sender en omgang vorspiel på web-tv, to ganer 90 minutter live på radio og to ekstraomganger med reaksjoner, meninger og høydepunkter når Håkon Bjørdal Leine (t.h) og Steinar Strømens braker sammen til mjøsderbyet Raufoss - HamKam.

TØFFE TAK: OATV sender en omgang vorspiel på web-tv, to ganer 90 minutter live på radio og to ekstraomganger med reaksjoner, meninger og høydepunkter når Håkon Bjørdal Leine (t.h) og Steinar Strømens braker sammen til mjøsderbyet Raufoss - HamKam. Foto:

OATV byr på direkte fot­ball­stu­dio før kamp­start, livesending på radiostream fra kampen og fotballmagasin med oppsummering av Mjøs­der­by­et mel­lom Rau­foss og Ham­Kam lørdag.

DEL

Rau­foss mot Ham­Kam har gjen­nom man­ge tiår vært god­bi­ter som har sam­let man­ge til­sku­e­re. Rau­foss Fotball me­ner de kun­ne solgt 2000 bil­let­ter til lør­da­gens kamp, men får bare lov å slipe inn 200 på grunn av smit­te­vern­be­stem­mel­ser.

Klassiker

– Rau­foss mot Ham­Kam er en klas­si­ker. Det er en kamp med stor in­ter­es­se. Ikke minst et­ter at Rau­foss har spilt seks kam­per på rad uten å tape, og er bare to po­eng bak kva­lik­plass til eli­te­se­ri­en. Når Rau­foss Fotball bare har lov å slip­pe inn 200 til­sku­e­re, så vil man­ge måt­te føl­ge kam­pen hjemmefra. OA vil der­for gi våre abon­nen­ter litt eks­tra den­ne da­gen, sier digitalredaktør og konstituert nyhetsredaktør Erik Børresen i OA.

OA rigger opp TV-studio og lager vorspiel i 45 minutter før kampstart, sender kampen direkte på radio som normalt og er tilbake i TV-studio med reaksjoner og kommentarer fra spillere og trenere etter kamp.

Sen­din­gen star­ter på oa.no klok­ken 14.45. Pro­gram­le­der Knut Bef­ring og ekspertkommentator Tom Hen­ning Hovi vil få spen­nen­de gjes­ter i stu­dio. Det vil bli in­ter­vju med spil­le­r og tre­ne­re, og le­der As­geir Sveen vil for­tel­le om et spen­nen­de pro­sjekt Rau­foss Fotball skal pre­sen­te­re i nes­te uke.

Tre timers sending

TV-sen­din­gen va­rer fram til kamp­start 15.30. Da tar OAs ra­dio­kom­men­ta­tor, Ter­je Solbakken, over mik­ro­fo­nen. OA og Di­rek­te­sport har ikke ret­tig­he­ter til å vise le­ven­de bil­der fra kam­pen, men Solbakken vil for­mid­le kam­pen på sin sed­van­lig en­ga­sje­ren­de måte på ra­dio­stream.

Et­ter kamp­slutt klok­ken 17.15 er OA-TV til­ba­ke med live fot­ball­stu­dio hvor vi opp­sum­me­rer kam­pen med in­ter­vju­er og re­ak­sjo­ner et­ter kamp­slutt.

Sendingene finner man ved å klikke seg inn på oa.no. Alle med smart-tv fra LG og Samsung kan laste ned appen Direktesport og få sendingen på sin egen tv-skjerm.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken