Tre søkere til stillingen som rektor ved Gjøvik videregående skole

Det har meldt seg kun tre søkere – to menn og en kvinne – til den ledige stillingen som rektor ved Gjøvik videregående skole. Til stilling som koordinator for oppfølgingstjenesten ved skolen er det 15 søkere.