I Mjøstårnet er det mer betong enn tre, og hvis det blir en trebru over Mjøsa, vil det være mer betong og stål i brua enn tre. Et godt samspill mellom tre og betong er et godt utgangspunkt. Mjøstårnet ville aldri ha blitt verdens største «trehus» uten hjelp fra betongen.

Det som er spesielt bra med Mjøstårnet er at det er brukt lokale råvarer og produkter, uavhengig av om det er tre eller betong, og for en stor del med lokal arbeidskraft som bidrar til bærekraftige lokalsamfunn med attraktive arbeidsplasser og stolte innbyggere.

Da må også betongnæringen gis mulighet i å bidra i konkurransen om å levere miljø fra øverste hylle, og ikke slik som nå der uvitende, men miljøambisiøse politikere, bestemmer materialbruken ut fra tabloide og etablerte sannheter om at tre alltid er det beste materialet å bruke dersom prosjektet skal stå fram som miljøriktig og bærekraftig.

Fra å være en næring med store klimagassutslipp har norske betongleverandører med sine underleverandører levert klimagassreduksjoner som bør få resten av verden til å bli misunnelig. På samme måte som treindustrien har fått resten av Norge og verden til å valfarte til Brumunddal for å se på Mjøstårnet i betong og tre, burde Europa og verden se til Norge på hva man har fått til innen betong og klima. Der politikerne kappes om å bygge i tre, uavhengig om materialene kommer på lastebil fra Østerrike eller Brumunddal, burde de samme politikerne gjøre seg bedre kjent med de gode resultatene fra betongindustrien i Innlandet og Norge.

Det synes som om Betong Øst og deres betongkonkurrenter fortsatt forbindes med høye utslipp til tross for at de nærmest har halvert utslippene de siste 6-7 år, og de stopper ikke der. Satsing på miljø er en av de grunnleggende pilarene i den nye NHO-bedriften Betong Øst, som omfatter en forpliktelse til stadige miljøforbedringer.

Allerede nå kan mange betongløsninger konkurrere med såkalte trebygg på utslipp om bestillerne gir de mulighet til å bidra i konkurransen basert på nøytrale konkurransevilkår.

Konkurranse på like vilkår bidrar til innovasjon, både hos tre- og betongindustrien med enda lavere utslipp enn det vi har i dag. Dette innebærer at offentlige og private bestillere, inkludert politikerne, ikke dikterer hvilke materialer som skal brukes, men lar arkitekturen og fagkompetansen foreta materialvalgene basert på nøytrale analyser. På denne måten vil alle leverandører strekke seg litt ekstra, og «den beste vil vinne», mens taperen må «dra hjem for å trene mer».

Gjennom konkurransen vil mange bli bedre, og vi står alle sterkere i konkurransen mot utenlandske konkurrenter. På den måten vil vi sammen jobbe for bærekraftige og stolte lokalsamfunn med lokale arbeidsplasser, med gode fremtidsrettede miljøbygg med lave klimagassutslipp og lang levetid.

Som nytt medlem av Byggevareindustrien Forening og NHO Innlandet er vi veldig fornøyde med å få med fremoverlente medlemmer på laget som aktivt jobber for klimaeffektive, trygge og gode lokale arbeidsplasser.