Tre ligger over telefonlinjer: – Et tidsspørsmål før kabelen ryker

Eidsiva beklaget hendelsen på det sterkeste. Tirsdag kveld ble det imidlertid kjent at linja ikke er en strømlinje – men en telefonlinje som eies av Telenor.