Flere klager på kjørelærer – vegvesenet krever endring

Statens vegvesen har fulgt opp en kjørelærer i Vestoppland med flere tilsyn. Vegvesenet er fortsatt ikke fornøyd med kjørelærerens undervisning.