De ti siste årene har vi i fellesskap, både kommuner og bedrifter fra Gjøvik i nord til Nittedal i sør, jobbet for en helhetlig utbygging av Rv4. Riksveg 4 er et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt, og avgjørende for en nasjonalt meget viktig industri. Den største utfordringen trafikkmessig er på strekningen gjennom Nittedal og Oslo. Men trafikksikkerhetsmessig er det en like stor utfordring på strekningen mellom Gjøvik og Mjøsbrua med sine store standardsprang, ulike hastigheter og utfordrende trafikkbilde.

Ulykkesstatistikken for Riksveg 4 taler dessverre sitt begredelige, tydelige svar for de siste årene. Fra 2019 til 2021 var 85 ulykker på riksveg 4 fra Oslo til Mjøsbrua, mens det fra Nittedal til Mjøsbrua var 48 ulykker. 73 prosent av ulykkene skjedde på en ukedag. 31 prosent av ulykkene involverte næringstransport, det vil si varebil eller lastebil, mesteparten av disse var lastebil.
Når vi legger til ulykkene i 2022 – der det dessverre har vært to dødsulykker i Gjøvik og Vestre Toten, er det ingen tvil – strekningen er i ferd med å bli en av verstingene hva trafikksikkerhet angår.

Akkurat nå sitter regjeringspartiene med forhandlingspartner SV og forhandler om neste års statsbudsjett. I SV-gården har de vært tydelige på flere ting. Blant annet vil de kutte flere milliarder i porteføljen til Nye Veier og de vil skrote flere veiprosjekter. Ved å kutte i overføringene til disse prosjektene, kutter de også trafikksikkerheten til folk. En skulle kanskje tro at ulykkesstatistikken på Riksveg 4 skulle være en god nok grunn alene til å bygge ut, men den gang ei.

Tirsdag 23. september 2014.

Tirsdag 21. juni 2016.

Fredag 11. august 2017.

Tirsdag 29. oktober 2019.

Søndag 6. juni 2021.

Tirsdag 22. november 2022.

De seks datoene representerer så mye lidelse i folks liv. Dette er datoer da familier fikk et forferdelig budskap om at en av deres var blitt drept på strekningen fra Mjøsbrua til Gjøvik. Dersom vi utvider strekningen fra Gjøvik til Nittedal, blir ulykkestallet og forulykkede enda større. Det kan derfor ikke være noen tvil om at behovet så absolutt er til stede.

Da er det forstemmende å se at lokale og sentrale SV-ere vil forhandle bort trafikksikkerheten og lokale arbeidsplasser for framtida. Jeg håper imidlertid at Senterpartiet og Arbeiderpartiet står imot og sørger for at vi i stedet for reversering, får fortgang i planlegging og bygging av vegstrekningen. Derfor har jeg bedt om et snarlig møte med samferdselsministeren og direktøren i Nye Veier. Foreløpig har jeg ikke fått svar, men øynene deres må snarest vende nordover fra sine kontorer i Oslo og Kristiansand.