Lange køer ved Mjøsbrua – folk ga opp og snudde

Trafikken sneglet seg over Mjøsbrua og på E6 i Ringsaker. Det skapte køer også i Oppland.