Notorisk trafikklovbryter ble fratatt to biler ved dom

Gjentatte trafikklovbrudd ga straff som svir.

DEL

En mann i Søndre Land har fått inndratt to biler i en dom fra Gjøvik tingrett. Begrunnelsen er at bilene er brukt til kriminell aktivitet, og da først og fremst en rekke brudd på vegtrafikkloven.

Den ene bilen har en antatt verdi på opp mot 40.000 kroner, den andre opp mot 30.000.

Siktede hevdet i rettssaken nylig at han allerede har solgt bilene sine videre til en kamerat. Det tror ikke dommeren på.

«Siktedes udokumenterte påstander om at bilene nå er overdratt endrer ikke rettens syn, og det legges til grunn som overveiende sannsynlig at siktede fortsatt eier de to aktuelle kjøretøy», skriver dommerfullmektig Hilde Mæhlum Bjerkestuen.

75 dagers fengsel

Dermed blir de to personbilene tauet inn uansett hvor de måtte stå parkert for øyeblikket.

I tillegg til inndragningen er mannen i 40-årene dømt til fengsel i 75 dager. Han straffes for oppbevaring av narkotika og diverse trafikklovbrudd, og avga en uforbeholden tilståelse i retten.

Mannen er domfelt flere ganger tidligere; blant annet for 16 tilfeller av bilkjøring uten førerkort. I en dom fra Gjøvik tingrett i 2014 uttalte retten at «siktede totalt neglisjerer vegtrafikklovens regler».

Artikkeltags