Et flertall av Frp-ledere stiller seg bak et leserbrev om Rv4. Der sies det: «Innlandet er som et gigantisk veikryss der all trafikk nord – sør og øst – vest passerer.» All trafikk øst – vest? Med all respekt; dette er tøv. Og Innlandet mangler minst tre øst-vest hovedveitraséer. Mangler!

Er E134 over Haukeli glemt eller oversett? Og Rv7 Hardangervidda? Når det gjelder E16 gjennom Valdres, er det et faktum at fra punktet ved Hønefoss hvor den skilles fra Rv7/Fv52 Hemsedal, til veiene igjen møtes ved Borgund, er Valdres-ruten 40 kilometer lengre. Kanskje er det forståelig at E16 kommer trafikkmessig i skyggen av Hemsedal-ruten? Godt gjort hva valdrisene har oppnådd av investeringer til veien sin. Men er det slik hovedveipolitikken bør utøves?

Frp Innlandet har en øst-vest vei-utfordring liggende på GDs debattside. «Evner Frp å tenke «utenfor boksen»?» Den bør ihuga Frp-ere ta seg tid til å titte på.

Dessuten kan et nytt øst-vest samband legges på minne: En cirka 4 kilometer lang tunnel mellom Segalstad-området og et sted litt nedenfor Tretten. Snakker vi fremskritt i øst-vest samband i Innlandet nå?

Ta så med ny mellomriksvei Elverum – Malung, et direkte hovedsamband fra Stockholm-området mot Mjøsa – cirka 10 mil kortere enn ruten via Kongsvinger! Derfor er det også av stor betydning for eksport-trafikken østover fra Nord-Vestlandet. I tillegg vil denne nye ruten trolig dreie en vesentlig del av veitransporten over fra Storlien (øst av Trondheim) til E6 i Gudbrandsdalen.

Nye veier for samhandling. Nye muligheter i Innlandet. Er det god Frp-politikk?