Totning svindlet Nav i nesten fire år – dømt til fengselsstraff

Mannen i 60-årene er også tidligere dømt for trygdebedrageri.