Totning fikk svi for dagen derpå–promille

En totning i 20-årene burde ventet lenger med å sette seg bak rattet.