Totenvika-bønder gikk på smell i lagmannsretten

Etter fire års kamp for å få rett pris for matjorda som ble spist opp av utbygging på fylkesveg 33, fikk 20 Totenvika-bønder en skuffende beskjed forrige uke.