Totens Sparebank får mange fortvilte på tråden: Seks ganger så som mange som vanlig søker om å utsette lån – det kan bli dyrt

Bankens klare råd til alle som i dag vil utsette både avdrag og renter på lånet er å prøve å betale rentene, slik at ikke lånet vokser i ventetiden.