Tørk støvet av fengselsplanene i Biri-området

DEL

MeningerSivilombudsmannen har kommet med en knusende rapport om hvordan fangene i norske fengsler holdes isolert og på annen måte ikke får noen menneskelig kontakt med andre enn ansatte i fengslene. Selv store fengsler i dag har utfordringer. Norge har fått internasjonal kritikk for mye bruk av isolasjon i fengslene i flere år. I rapporten kommer det fram at 205 innsatte hadde mindre enn to timers fellesskap om dagen – resten av døgnet satt de innelåst på cellen. De totale prislappen som skisseres i rapporten er at det kreves 516 millioner kroner og 638 nye årsverk for å kunne imøtekomme kritikken som er rettet mot kriminalomsorgen. Ved høysikkerhetsfengslene er det 2.200 fengselsplasser som tilbyr mindre enn 12 timers utlåsing fra cellen.

Ett av de grepene Sivilombudsmannen mener må tas, er å legge ned fengsler som ikke er oppdatert med tanke de krav som settes. Gjøvik fengsel er ikke med i rapporten, i og med at fengslet der ikke er et høysikkerhetsfengsel. Men; konklusjonene i rapporten fra Sivilombudsmannen fikk meg til å lete i en skuff – og der kunne jeg finne følgende:

«Utredning av 15. september 1990 – Nytt kretsfengsel for Indre Østland – Biri» som var utarbeidet av Gjøvik kommune, og som gikk inn for å leie ut fengslet til staten. Den gang var forslaget å etablere fengslet på Vismunda industriområde, på et areal på 70 dekar. Jeg er imidlertid i tvil om dette næringsarealet skal brukes på et fengsel, men samtidig har vi andre områder som vi kunne tatt sikte på å få etablert et slikt fengsel i Biri-området.

I 1990 stipulerte man et fengsel med 100 plasser til en kostnad på 139,5 millioner kroner (i dagens pengeverdi 252,4 millioner kroner). Rapportens argumenter som ble laget den gang, har like gangbar mynt nå. Riktignok er argumentet om for liten soningskapasitet svekket, men det er altså den nye rapporten fra Sivilombudsmannen som gjør at vi bør ta opp tråden.

Justis- og beredskapsminister Kallmyr sa til NRK onsdag at det må bygges nye fengsler for å løse problemene. I formannskapet onsdag utfordret jeg derfor både rådmann og ordfører på at vi kanskje bør hente fram igjen rapporten fra 1990 som et grunnlag for å se om vi bør invitere oss til statsråden for å vise hvilke tomtearealer og muligheter vi har for å kunne hjelpe til med å bedre kriminalomsorgen her til lands.

Torvild Sveen

1.-kandidat, Gjøvik Senterparti

Artikkeltags