Alt som er lov er ikke lurt, og det må vi snakke om. Samtidig som ytringsfriheten er grunnleggende og nødvendig for et demokrati, er noen ytringer skadelige for det samme demokratiet.

Den årlige trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste gir grunn til bekymring. For ett år siden sa PST at terskelen for å gjennomføre angrep mot politikere fortsatt ville være høy. Nå sier de at politikernes trygghet er under press. PST konkluderer med at særlig unge politikere, og politikere som engasjerer seg i innvandrings-, miljø- og avgiftspolitikk, er spesielt utsatt.

Vi vet fra før at mange kvier seg for å delta i samfunnsdebatten generelt, og politikken spesielt, fordi en frykter personlig uthenging, sjikane og truende ytringer, og vi vet at slike ytringer er blitt dagligdagse i sosiale medier. Selv om noen ferske dommer i Høyesterett har markert grensen for hva som er lovlige ytringer, er det mye som er lov som fortsatt kan virke skremmende og være til skade for enkeltmennesker og for samfunnet.

De politiske partiene starter nå nominasjonsprosessene fram mot neste stortingsvalg. Dersom det oppleves som utrygt å engasjere seg politisk, vil det bli vanskelig å rekruttere til politiske verv. Som øverste leder av Stortinget er jeg bekymret, og jeg vet at dette også bekymrer mange i de politiske partiene, både på nasjonalt og lokalt plan.

Jeg er stolt av at vi i stortingssalen har strenge debattregler og at vi på Stortinget jobber konstruktivt sammen for å finne gode løsninger for fellesskapet også når vi er dypt uenige politisk. De samme strenge reglene gjelder ikke i mindre regulerte fora.

Enhver ytring som ikke finner sted av frykt for konsekvensene, er et nederlag for demokratiet. Det går ut over mangfoldet i den offentlige debatten og vil på sikt true rekrutteringen til politikk og organisasjonsliv. Vi vil sikkert fortsatt ha fulle høringssaler, fulle debattsider i avisene og mange markeringer på Eidsvolls plass. Men noen stemmer vil mangle.

PST advarer mot en ytterligere tilspisset tone i samfunnsdebatten. Alle som ytrer seg har et ansvar. Tonen i kommentarfelt og måten vi snakker om og til hverandre på, gjør noe med oss og med samfunnet. Vårt demokrati trenger at et mangfold av stemmer deltar i det offentlige ordskiftet. Alle taper dersom trusler og frykt hindrer mennesker i å engasjere seg i samfunnsdebatten. Det har vi ikke råd til.