Tomtestriden på Skoglundfeltet: Mener kommunens valg av utbygger strider med politisk vedtak

Boligpartner ble tildelt utbygging av Skoglundfeltet, men Norgeshus mener det er gjort feil som bør føre til ny anbudskonkurranse og peker på flere feil av Gjøvik kommune.