Tomtekonflikt på Skoglundfeltet

Utbyggere er utålmodige etter å få svar på hva som skjer med utbygging på Skoglundfeltet.