Tomtefestere på Tongjordet fikk rett: Kan kjøpe tomta billigere

Tomtefesterne på Tongjordet reagerte på kommunestyrevedtaket og fikk rett i at kommunen tok feil om innløsningsprisen.