Gå til sidens hovedinnhold

Tømmerterminalene må på plass

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Skog- og trenæringen er en viktig og voksende næring i Oppland, og vi leser i Oppland Arbeiderblad 10.januar at det går så det formelig suser i tretoppene! Skogen gir inntekter til skogeiere, skogsentreprenører og tømmertransportører, og er en forutsetning for mange industriarbeidsplasser i Oppland. Med unntak for Hunton er det imidlertid ingen store forbrukere av mindreverdig tømmer og flis i vårt fylke. Derfor er skog- og trenæringen helt avhengig av effektive transportårer mot Østfold og mot Sverige.

Dagens terminalstruktur er ikke tilpasset dagens tømmerstrømmer. Det er beskrevet i Jernbanedirektoratets godsstrategi fra 2016. Det er i dag ingen tømmerterminal mellom Lillehammer og Sørli i Stange kommune. Derfor må tømmer fra Oppland kjøres med bil til Sørli eller helt til Kongsvinger før det kan lastes om til tog og transporteres videre.

Les også

Hvem driver «sololøp» på Rudshøgda?

 

Forskerne på Ås har beregnet at hogsten i Innlandet kan økes med 0,5 mill.m, men at potensialet er størst i Oppland. Da er det ekstra problematisk at mye av tømmeret fra Oppland må kjøres langt med bil før det kan lastes over på jernbane. Det gir høye transportkostnader og unødig mye biltransport i et klimaperspektiv. Beregninger viste da også at det burde bygges nye terminaler på Hauerseter ved Gardermoen og på Rudshøgda.

Skog- og trenæringen i Innlandet og næringslivet i Nordland gikk høsten 2016 i allianse og lanserte «Godspakke Innlandet». Pakken inkluderer bl.a. tilsvinger og terminaler for å effektivisere godstransporten på jernbane gjennom Østlandet. Nye terminaler på Hauerseter og Rudshøgda inngår i «Godspakke Innlandet». Dette ble fulgt opp av Stortinget ved at de nye terminalene nå ligger inne i Nasjonal Transportplan 2018-2029 som Stortinget vedtok sommeren 2017. I Jernbanedirektoratets handlingsprogram er det forutsatt at tømmerterminalene på Hauerseter og på Rudshøgda skal kunne tas i bruk i 2022.

Med nye tømmerterminaler vil omlastingen til tog kunne skje mye nærmere og biltransporten reduseres kraftig. Forslaget forutsetter at tømmer fra Hadeland og deler av Toten skal kunne kjøres mot Hauerseter, mens resten av Toten, Gjøvik, deler av Land og deler av Valdres skal kunne kjøres til Rudshøgda.

Alle deler av «Godspakke Innlandet» må nå gjennomføres så raskt det er mulig. Det er viktig for verdiskapingen i Oppland og for hele Innlandet, men det er også helt nødvendig i et klimaperspektiv. Rapporten fra FNs klimapanel, som ble lagt fram i oktober 2018, viser med all tydelighet at nå er det alvor dersom vi skal unngå uopprettelige endringer i klimaet framover. Derfor må vi bruke alle muligheter til å redusere klimautslippene, og det må skje så snart det lar seg gjøre. Imidlertid vil mer tømmertransport på bane også kreve mer banekapasitet hvis dette ikke skal gå ut over annen banetransport. Kapasiteten på sporet mellom Lillehammer og Hamar er fullt utnyttet. Utbygging av tømmerterminal må derfor sees sammen med utbygging av mer banekapasitet mellom Lillehammer og Hamar. Det er derfor viktig at InterCity-utbyggingen mellom Lillehammer og Hamar gjennomføres innen 2034 - jf. Stortingets vedtak knyttet til Nasjonal transportplan 2018-2029.

Kommentarer til denne saken