Hvor mange husmannsboliger, småbruk og bureisingsbruk har ikke stått tomme i mange, mange år i både Nordre og Søndre Land? Tenk deg de som et drømmeprosjekt for flyktninger fra Ukraina-krigen i disse dager? Regjeringen vil bruke en milliard kroner på istandsettelse og utbedring av slike boliger, så de kjapt kan tas i bruk. Og statsminister Jonas Gahr Støre lovet på pressekonferansen forleden at tiden er inne til ikke å følge firkantede regler eller tungrodde prosedyrer. Det er om å gjøre å få tatt boligene i bruk snarest.

Vil Land-kommune gå nye veier, så har man en gylden anledning nå. Med ekte norsk dugnadsånd kan man få frivillige og ungdom til å hjelpe flyktningene med å få slike tomme boliger til å skinne i et ellers så fredelig land, med naturens musikk til alle kanter. Boligene har stort sett stått tomme fordi eierne ikke har hatt hjerte til å kvitte seg med slektens arvesølv. Men her trenger ikke bøndene å selge. De kan leie utstilling kommunene. Og kommunene kan sponse maling, tapet og materialer.

Mange flyktninger vil ha stor glede av å få bruke den første tiden i Norge til å bearbeide fryktelige minner og traumaer. Barna deres trenger å få nye inntrykk og se at noe nyttig blir gjort. Og ikke minst, her kan ungdom som ikke har fullført videregående skole få bruke kreftene på noe skapende og oppbyggelig. Cirka 25 prosent av VGS-elevene fullfører ikke skolegang. Boklig lærdom er ikke deres drømmehverdag. Men det mangler ikke på skaperglede og arbeidslyst. Med lønn fra kommunen kan de få tilbake både selvrespekt og selvtillit, nok til en ny start i livet.

Forfallet på de tomme boligene kan ta slutt. Og eksemplet fra Nordre og Søndre Land kan inspirere også andre områder i Norge til å gå igang med en ny fase i flyktningpolitikken, som ikke minst vil bety en ny start for familier som i hui og hast måtte rømme fra krig, sult, sykdom og nød i sitt eget land.