Erna har naturligvis helt rett. Og jeg tror hun kunne sagt det samme om og til veldig mange andre byer og tettsteder i Norge også. Men det er sant for Gjøvik. Vi har mye å gå på når det gjelder å gjøre både byen, kommunen og distriktet/omlandet vårt bedre kjent.

Vi har dessverre gjennom tidene, grunnet beliggenheten kommet litt i bakevja, all den tid samferdsel og kommunikasjonsutvikling i hovedsak er lagt på den andre sida av Mjøsa. I tillegg er det et faktum at Gjøvik nesten ikke har fått tildelt offentlige arbeidsplasser. Og de vi har hatt, er systematisk flyttet vekk over tid.

Men slik er det og det er våre rammebetingelser. Vi kan ikke sitte å vente på at noe skal endre seg av seg sjøl, vi må ta noen grep.

Og jeg tror ikke løsningen er enda en pådriver, lobbyist eller markedsfører. Vi trenger naturligvis en kommune og et virkemiddelapparat som har som oppgave å legge til rette, ta imot, veilede, fasilitere møter og konferanser, drive oppsøkende virksomhet. Og vi trenger gode og profesjonelle digitale og tekniske løsninger knyttet til hjemmesider, nettløsninger osv. Dette for å være oppdaterte i konkurransen med alle andre som er ute i samme ærend.

Men jeg er så naiv at jeg tror det aller viktigste er den holdningsendringen som 30.000 innbyggere kan bidra med. Vi har altfor mange som snakker ned stedet og byen vi bor i. Vi surver for mye. Vi må snakke hverandre og byen og kommunen opp. Snakke med stolthet om alt vi har. Vi er universitetsby, vi er lenket til fantastiske forskning, produksjon og utviklingsressurser, vi har en lang rekke bedrifter i verdensklasse både helt nært og tett ved. Vi har musikkmiljø i elitedivisjonen, vi har kompetansemiljøer som ikke står tilbake for noe. Vi har naturen, friluftslivet, organisasjonene, kulturlivet. Vi må sammen og hver for oss bygge opp stoltheten av å bo i en av de mest ressurssterke byene på hele Østlandet.

Det er ingen markedsfører i verden som kan matche kraften som ligger i en begeistret befolkning. Og grunnene til begeistring ligger rett foran oss, men foreløpig altså er de litt hemmelige, også for oss.