Tok ut tømmer i Gjøvik uten anbud: – Kommunen bryter loven

ETTERLYSER ANBUD: Erlend Sæther t.v og  Gunnar Thorstad i skogselskapet SB Skog mener Gjøvik kommune bryter loven ved ikke å legge tømmerdriften ut på anbud. Gjøvik kommune er kommunes største skogeier med 16 000 mål produktiv skog.

ETTERLYSER ANBUD: Erlend Sæther t.v og Gunnar Thorstad i skogselskapet SB Skog mener Gjøvik kommune bryter loven ved ikke å legge tømmerdriften ut på anbud. Gjøvik kommune er kommunes største skogeier med 16 000 mål produktiv skog. Foto:

Skogselskapet SB Skog mener at Gjøvik kommune bryter loven om offentlige anskaffelser ved ikke å legge ut skogsdriften på anbud.

DEL

Gunnar Thorstad, driftssjef i SB Skog, opplyser at det nylig var hogst i Gjøvik kommunes skog på Biri uten at det har vært konkurranse om oppdraget.

– I 2019 tok vi kontakt med Gjøvik kommune for å høre hva som er vanlig praksis når det gjelder salg av tømmer og innkjøp av varer og tjenester i kommuneskogen. Gjøvik kommune er kommunens største skogeier. Det resulterte i et møte der de kunne fortelle at i dag foregår all avvirkning og tømmeromsetning gjennom Glommen Mjøsen skog SA. Gjøvik kommune er andelseier i Glommen Mjøsen Skog SA og oppdragene har ikke vært ute på anbud, sier Thorstad.

Selskapet mener tømmeret som hvert år tas ut, har en bruttoverdi på cirka 1,5 millioner kroner og at selve driften av skogene foregår i lukkede rom.

ETTERLYSER ANBUD: Erlend Sæther og  Gunnar Thorstad i skogselskapet SB Skog mener Gjøvik kommune bryter loven ved ikke å legge tømmerdrift ut på anbud.

ETTERLYSER ANBUD: Erlend Sæther og Gunnar Thorstad i skogselskapet SB Skog mener Gjøvik kommune bryter loven ved ikke å legge tømmerdrift ut på anbud. Foto:

– Brudd på loven

Thorstad sier at Gjøvik kommune er en av de store skogkommunene som forvalter store verdier det ikke er konkurranse om.

– Vi mener at dette er brudd på loven om offentlige anskaffelser, og at Gjøvik kommune har foretatt et direkteinnkjøp som bryter med regelverket om anskaffelse. Vi tror også at kommunen kan oppnå bedre priser og betingelser ved å lyse ut oppdragene sine på anbud i et marked med flere aktører, noe som en kommune bør være opptatt av og bidra til konkurranse i markedet, sier Thorstad.

SB Skog er en uavhengig skogaktør som ble opprettet i 1997 som Statskog og Borregaard Skogsdrift AS. De har aktivitet i Viken, Innlandet, Trøndelag og Nordland og levere tømmer til de fleste norske sagbruk og til massevirkeindustri i Norge og Sverige.

– Ulik praksis i kommuner

Thorstad opplyser at det er ulik praksis om anbud på skogsdrift fra kommune til kommune. Søndre og Nordre Land praktiserer anbud. Det samme gjør Hamar kommune, Opplysningsvesenets fond og Statskog.

– Gjøvik kommune har valgt ikke å selge tømmeret sitt til markedspris og til de som er villige til å by høyest. Kommunen taper penger på dette, sier han.

SB Skog valgte derfor å ta kontakt med kommunen om anbudsprinsippet.

– Vi opplevde at vi hadde godt møte med Gjøvik kommune. Det kan godt tenkes at de ikke er klar over at også skogrelaterte oppdrag omfattes av regelverket og dermed har handlet i god tro. Dessverre har vi ikke hørt noe fra kommunen siden møte 20 august. Men vi forventer at kommunen tar tak i saken, sier han.

– Skal være gjenstand for konkurranse

Kommunalsjef Marit Lium Dahlborg opplyser at kommunen er i gang med å utarbeide konkurransegrunnlag for gjennomføring av hogst for 2021.

– I saken som tas opp har Mjøsen Glommen skog, hvor Gjøvik kommune er medlem, både avvirket og solgt tømmeret. Inntektene fra salget er inntektsført i kommunens regnskap. Utifra dette mener vi at dette er salg av tømmer og ikke kjøp av tjenester, sier Dahlborg.

Kommunen mener dermed at tømmerhogsten og salg av tømmer ikke er omfattet av anskaffelsesforskriften.

– Salget av tømmer kan imidlertid komme inn under EØS avtalens bestemmelser om støtte dersom f.eks tømmeret hadde blitt solgt til underpris. Det mener vi ikke har skjedd i denne saken, sier Dahlborg.

Ordfører Torvild Sveen sier i en kommentar at de vil se på kommunens praksis på dette området.

ETTERLYSER ANBUD: Erlend Sæther og  Gunnar Thorstad i skogselskapet SB Skog mener Gjøvik kommune bryter loven ved ikke å legge tømmerdriften ut på anbud. De møtte ordfører Torvild Sveen på Biri som vil se på saken.

ETTERLYSER ANBUD: Erlend Sæther og Gunnar Thorstad i skogselskapet SB Skog mener Gjøvik kommune bryter loven ved ikke å legge tømmerdriften ut på anbud. De møtte ordfører Torvild Sveen på Biri som vil se på saken. Foto:

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken