Tok sitt liv mens behandling pågikk. Fylkeslegen mener DPS Gjøvik gjorde jobben sin

En pasient begikk selvmord før videre behandling skulle planlegges.