Når det blir et nytt sykehus ved Mjøsbrua bør det også innebære at Gjøvikbanen forbindes med Dovrebanen i Moelv med en stopp på sykehuset. Da ligger alt til rette for miljøriktig pendling med direkte togforbindelse fra Gjøvik, Lillehammer, Brumunddal og Hamar til Moelv.

Miljøpartiet de Grønne i Innlandet ønsker en slik sammenkopling, og dersom vi får én eller to representanter inn fra Innlandet, vil vi jobbe for dette fra Stortinget. Vi mener det er helt essensielt at det tilrettelegges for en jernbanetrasé mellom Gjøvik og Moelv over Mjøsa så snart som mulig, slik at arbeidet kan samkjøres med en fornying av E6 over Mjøsa. Det er videre viktig at jernbanetraseen fra Gjøvik ikke er i konflikt med en nødvendig oppgradering av Rv. 4 mellom Hunndalen og Mjøsbrua.

Miljøpartiet de Grønne ønsker i tillegg en oppgradering av Gjøvikbanen sørover, helst med en godsterminal på Raufoss, slik at Raufossindustrien får en god, forutsigbar, trygg og miljøriktig transportåre til sine markeder. Fremtidens langtransport gjennom Innlandet og fra Innlandets industri, tar seg best ut på skinner, og for volumet av persontransport til Mjøssykehuset, skal toget være et naturlig valg, enten du bor på Hadeland, Gjøvik, Otta, Elverum, Hamar, Tynset eller Lillehammer. Nytt sykehus ved Mjøsbrua kan gi togrevolusjon for Innlandet