Gå til sidens hovedinnhold

Toget er ikke gått

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er helt riktig som Ingebjørg Felde skriver i OA 6. mars, at «toget er ikke gått» når det gjelder framtidig tilbudsstruktur i videregående utdanning i Innlandet, fra og med skoleåret 2021/22. Felde viser til at foreldre protesterte i januar mot at IKT linja med studiekompetanse på Gjøvik, IKTSK, blir lagt ned fra kommende høst. De som har påbegynt denne utdannelsen får selvfølgelig fullføre. Videre viser Felde til iherdig politisk innsats fra Gjøvik-regionen for å redde tilbudet, og til uttalelser om at Innlandet fylkeskommune «strøk til svenneprøva ved første forsøk», og at fylkeskommunen må «sette seg bedre inn i lokale forhold, la kritiske røster få komme til orde og respektere lokale fortrinn og satsingsområder».

Forslag til tilbudsstruktur for skoleåret 2020/21 ble vedtatt av Fellesnemnda i september, etter at saken hadde vært på høring (se innlandetfylke.no, politiske saker, Fellesnemnda 19.09.19 sak 53, med høringsuttalelser vedlagt). Endring av IKT-tilbudet ved Gjøvik vgs, som Fellesnemnda vedtok, henger sammen med ny yrkesfagstruktur etter blant annet initiativ fra partene i arbeidslivet nasjonalt. Med denne endringen falt det lokale tilbudet med IKTSK bort, da en ikke så seg i stand til å kjøre begge tilbud parallelt. Fra både Gjøvik vgs og Gjøvik regionråd kom det ingen innsigelser mot denne endringen, men derimot positive signaler til foreslått tilbudsstruktur. Det var administrasjonens saksutredning og høringsinnspillene vi som fylkespolitikere i Fellesnemnda hadde som beslutningsgrunnlag. Det ble heller ikke reist noe alternativt forslag fra noen av politikerne fra tidligere Oppland fylke. Når så politikere og foreldre på Gjøvik «våknet» noen måneder senere, så var toget gått for 2020. Dette har sammenheng med både fylkespolitiske beslutningsprosesser og administrative forberedelser slik at tilbudsstrukturen kunne bli klar i rimelig tid før søknadsfrister.

Som fylkespolitikere må vi bestandig sette oss inn i lokale forhold og fortrinn, og høre nøye på innspill. Men i denne saken var det ikke nødvendigvis vi som fylkespolitikere som «sov i timen», som noen andre tidligere hevdet, ei heller at vi «strøk til svenneprøva ved første forsøk». Det er åpenbart at både Gjøvik vgs og Gjøvik regionråd forsømte sine muligheter til å kjempe for IKTSK i høringsrunden, mens «toget stod på perrongen».

Men det går flere tog framover. I stedet for å dele ut strykkarakterer får vi nå heller satse på konstruktiv dialog og se om vi likevel kan få til IKTSK fra 2021.

Kommentarer til denne saken