To biler var involvert i en frontulykke på fylkesveg 16 på Roa kort tid før klokken 17 søndag, opplyser politiet.

Vegtrafikksentralen meldte først at ulykken hadde skjedd i krysset mellom Hadelandsvegen (fylkesveg 16) og Haakenstadlinna rett sør for Roa, men ifølge en tipser skal ulykken ha skjedd enda litt lenger sør - midt på Hovlandsmyra.

Tre personer var involvert i ulykken. To av dem ble kjørt til Ullevål sykehus. Én av dem skal ifølge politiet være meget alvorlig skadet.

Fylkesveg 16 er omkjøringsveg for riksveg 4, der Røstetunnelen er stengt.

Det dannet seg mye kø. I sørgående kjøreretning startet køen ved rundkjøringen på riksveg 4 og ved Frøystad på fylkesveg 16.

To bergingsbiler ankom omtrent klokken 17.45.

Klokken 18.25 ble det meldt at bilene var berget.

- Det jeg kan si er at to personer er fraktet til sykehus og at den ene er meget alvorlig skadd, sier operasjonsleder Dyre Antonsen.

Akkurat hva slags type skader vedkommende pådro seg, er ikke bragt på det rene.

Han legger til at det i slike tilfeller gjøres undersøkelser på åstedet og avhøres vitner, før politiet går ut med en konklusjon om hendelsesforløpet.