Anbefalingen om å koke vannet i Østre Toten kommune består. Dette på tross av at det nå har blitt levert rene vannprøver, to dager på rad.

– Etter anbefaling fra Mattilsynet velger vi å vente til onsdag med å friskmelde vannet. Vi har nylig byttet UV-rør og vil vurdere om dette har hatt en positiv effekt. Det er også noe forsinkelse i vannforsyningen: Fra vannverket, via ledningsnett og høydebasseng. Det gjør at det er fornuftig å vente et døgn til, skriver kommunen på Facebook.

Dermed blir vannet tidligst friskmeldt på onsdag.

De anbefaler derfor fortsatt at vann som skal drikkes eller brukes i matlaging blir kokt.

– Vi følger råd fra Folkehelseinstituttet om å anbefale koking ved mistanke om at drikkevannet kan være forurenset. Terskelen for å anbefale koking av drikkevannet er svært lav med bakgrunn i «føre-var»-prinsippet, skriver kommunen på Facebook.