Klokken 15.21 mottok politiet melding om en møteulykke på Trevassvegen, hvor to biler var involvert. Bilene skal ha frontkollidert. Ulykken skal ha skjedd cirka én kilometer over grensa i Søndre Land, rett ved Røste.

Politiet opplyste på Twitter klokken 15.44 at begge førerne ble behandlet av ambulanse på stedet.

Operasjonsleder Kristian Bjaanes i politiet sa til OA at han ikke hadde noe mer informasjon enn det som sto på Twitter.

Såpeglatt

– Ulykken har skjedd i en lang, slak kurve, sa OAs reporter på stedet.

Reporteren opplyste at begge førerne, to menn, ble fraktet vekk fra stedet i ambulanse.

– Det er såpeglatt på stedet. Nesten så man ikke klarer å stå på beina.

Innsatsleder Arild Engelund sa til OA at begge førerne ble fraktet til Gjøvik sykehus.

– Det har vært en møteulykke mellom to personbiler hvor to personer er involvert. En i hvert kjørefelt. Den ene personen betraktes som moderat skadd, den andre oppegående og lettere skadd, sa Engelund.

Politiet oppretter sak

Han opplyste at begge førerne ble tatt med til traumemottaket på Gjøvik sykehus for videre vurdering.

– Det er svært glatt på stedet, sa Engelund.

Innsatslederen opplyste at Mesta vil bli varslet om å strø på strekningen.

På Twitter opplyste politiet at de oppretter sak etter ulykken.