Gå til sidens hovedinnhold

Kraftverket på illustrasjonsbildet dekker et areal på 140 dekar.

De som planlegges i Innlandet er mye større.

I dette skogsområdet i Nordlia i Østre Toten kommune kan det bli bygget solcellekraftverk.

Det er ett av fire forslag som er utarbeidet av selskapet Energeia AS.

I Vardal har gardbruker Nils Harald Lunde stilt deler av skogen sin til disposisjon. Her krysset Vardalveien/Melkeveien.

Et eksempel på hvordan solcelleanlegget skal kunne bli, med husdyrbeite mellom solcellene.

To nye prosjekter på høring: Her kan det bli solcellekraftverk

Tre lokale Energeia-prosjekter er til behandling hos NVE. Et fjerde prosjekt er underveis.

For abonnenter